اطلاعیه شماره ۱۰ آزمون ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (اصلاحیه زمان مصاحبه)

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۱:۲۲ کد : ۶۳۱۷ اطلاعیه های مهم
تعداد بازدید:۴۱۴۰

اطلاعیه شماره ۱۰ آزمون ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (اصلاحیه زمان مصاحبه)

۱. پیرو آخرین جدول زمانبندی منتشر شده در اطلاعیه شماره ۹، به آگاهی داوطلبان دعوت شده به مصاحبه می‌رساند، تغییرات زیر در زمانبندی مصاحبه برخی از رشته ها به عمل آمده است:

اصلاحیه جدول زمانبندی مصاحبه های داوطلبان آزمون ورودی دوره های دکترای تخصصی ( Ph.D. ) سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دانشگاه عالی دفاع ملی

محل مصاحبه

رشته تحصیلی انتخابی داوطلب

تاریخ مصاحبه

نوبت مصاحبه

صبح

بعداز ظهر

دانشکده دفاع ملی

علوم دفاعی راهبردی (سه گرایش)

۲۰-۱۹-۱۸ و ۲۶ اردیبهشت

۰۸۳۰-۱۲۳۰

-

مدیریت راهبردی پدافند غ.ع

۱۹-۱۸ و ۲۶ اردیبهشت

۰۸۳۰-۱۲۳۰

-

دانشکده مدیریت راهبردی

مدیریت راهبردی

۱۸ و ۲۵ اردیبهشت +

۱ خرداد

۰۸۳۰-۱۲۳۰

۱۴۳۰-۱۸۳۰

امنیت ملی

حقوق بین الملل

(با رویکرد راهبردی)

۱۹-۲۴-۲۶-۳۱

اردیبهشت

۰۸۳۰-۱۲۳۰

-

۲. زمانبندی مصاحبه سایر رشته ها برابر جدول منتشر شده در اطلاعیه ۹ پابرجاست.

۳. اصلاحیه دفترچه مصاحبه زبان انگلیسی رشته مدیریت راهبردی دفاع مقدس نیز به شرح فایل پیوستی است که درلینک زیر قابل دانلود نمودن می باشد.

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه عالی دفاع ملی

مرکز آزمون


لینک دانلود فایل

( ۵۳ )

نظر شما :